YANGIN ALARM SİSTEMLERİ NEDİR?

Yangın alarm sistemleri olası bir yangın durumunda alev, duman ve ısı dedektörleri gibi algılama ekipmanlarıyla olayın gerekli yerlere bildirimini sağlayan sistemlerdir. Algıladığı yangın durumunun tespitinden hemen sonra ilk önce bağlı bulunduğu yangın algılama merkezine ve ihbar paneline ileten yangın alarm sistemleri, daha sonraki aşamada ilgili birimlerin haberdar edilmesini sağlayarak yangına müdahale olanağı sağlamaktadır.

Yangın alarmlarının bir başka fonksiyonu da, yangın oluşumundan hemen sonra yangın tehlikesini daha da büyütecek olan elektrik ve gaz gibi sistemleri devre dışı bırakmak suretiyle, yangının oluştuğu mekândan yapılacak olan tahliyenin daha kısa sürede ve daha az risk altında yapılmasına temel teşkil eder. Birbirinden farklı amaçlara yönelik olarak farklı algılama unsurlarıyla her uygulamaya özel çözümlerin üretilmesini mümkün kılan yangın alarm sistemleri,

EvOfisFabrikalarSanayi kuruluşlarıHastanelerOkullarOtellerYurtlarAlışveriş merkezleri gibi hayatın her alanında kullanılmaktadır.

Yangın alarm sitemlerinin ana amacı, olası bir yangın durumunda can ve mal kayıplarının önlenmesini, sağlayacak müdahalelerin en erken zamanda yapılabilmesini sağlamaktır.

Yangın alarm sistemleri dedektör, butonlar, siren veya flaşör gibi elemanların oluşturduğu bir paneldir. Yangın algılama ve ihbar aşamalarını bu elemanlar sayesinde yerine getiren sistem, herhangi bir yangın durumunda elemanların aktifleşmesini sağlayarak uyarı görevini yerine getirmektedir. Yangın alarm sistemleri konvansiyonel ve adresli olmak üzere iki farklı biçimde kurgulanır.Yangın Alarm Sistemleri Nedir?Yangın İhbar Sistemi Çeşitleri

YANGIN İHBAR SİSTEMİ ÇEŞİTLERİ

Konvansiyonel sistemler: Yangının bölge bazında algılanmasını sağlayan sistemde dedektör ve butonlar tek bir hat üzerinde konuşlandırılır. Uygulamada her bir bölgeye 20-25 adet elemanın bağlanması mümkündür. Sistem çok katlı binalarda her katı ayrı bir bölge olarak projelendirerek, yangına sadece o katta müdahale edilmesini sağlayarak yapılan müdahalelerin daha isabetli olmasına olanak sağlar.

Adresli Sistemler: Bu tür bir sistemde tüm bir binayı tek bir loop üzerinden kontrol edebilme imkânı vardır. Yangın adres bazında algılanır. Tüm dedektör ve butonlar tek bir loop üzerine bağlanır. Kablolar kontrol panelinden çıkarak saha elemanlarına tek tek ve paralel bir şekilde bağlanır. Son noktadaki saha elemanından dönerek kontrol paneline bağlanır. Adresli sistemlerde işçilik ve kablo tasarrufu sağlanarak sistemin daha uygun fiyatlara mal edilmesi mümkündür.

Yangın alarm sistemleri yapısında kullanılan elemanların kalitesi sistemin güvenilirliğini doğrudan ilgilendiren bir unsurdur. Sistemde kullanılacak olan dedektörler, yangın ile normal olayları birbirinden ayırabilecek hassasiyete sahip olmalıdır. Sigara dumanı, su buharı gibi dumanları yangın dumanından ve iş sebebiyle depolanan ürünlerden oluşan gazları tehlikeli gazlardan ayırabilen dedektörler, yangının büyümesine fırsat vermeyerek hızlı müdahale imkânı sağlamaktadır. Ayrıca sistemin kuruluşu sırasında detektörlerin algılama alanları göz önünde tutularak hesaplama yapılmalıdır. Aksi takdirde yangın belli bir düzeye geldikten sonra alarm sistemi aktive olacak ve zaman kaybı yaşanacaktır.Yangın alarm sistemleri olası bir yangın durumunda alev, duman ve ısı dedektörleri gibi algılama ekipmanlarıyla olayın gerekli yerlere bildirimini sağlayan sistemlerdir.